tepav mastercard logo
Bölüm 1: Bilgilendirme
Tamamlanma:
0%

Türkiye’de KOBİ’lerin E-Karnesi anket platformuna hoş geldiniz.

Bu anket çalışması, Türkiye’de faaliyette bulunan KOBİ’lerin dijital dönüşümünün desteklenmesi amacıyla TEPAV ve Mastercard Türkiye ortaklığında yürütülmektedir.

Anket sorularına vermiş olduğunuz yanıtlar, dijitalleşmenin alt başlıkları detayında değerlendirilecek ve firmanıza ait genel dijital skorunuz ile birlikte alt dijital skorlarınız da hesaplanacaktır. Diğer taraftan, firmanıza ait değerlendirmeler Temmuz 2021’de tüm Türkiye’yi temsilen 2600 KOBİ firması ile yapılan kıyaslama (benchmarking) anketinin sonuçları ile karşılaştırılacak ve firmanızın bulunduğu sektör, ölçek ve il bazında karşılaştırmalar içeren “E-Karneniz” oluşturulacaktır. E-Karnenizin çıktısını alabilir ve bildirdiğiniz e-posta adresine iletilmesini sağlayabilirsiniz.

Anket bitiminde firmanıza özel iyileştirme önerileri sunulacak ve dijitalleşme yolculuğunuzda size eşlik edebilecek çözüm içeriklerine yönlendirileceksiniz.

Ankete vereceğiniz yanıtların veri gizliliği kapsamında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını bildirir, katılımınız için teşekkür ederiz.

KVKK Bilgilendirme Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde TEPAV – Mastercard Türkiye’de KOBİ’lerin E-Karnesi Projesi kapsamında Anket Katılımı Hakkında Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metnini onaylayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (“TEPAV”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesine açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu Açık Rıza Metni, ”amaçla sınırlılık ilkesi” gereğince kişisel verilerinizin sadece TEPAV’ın gerçekleştirdiği Türkiye’de KOBİ’lerin E-Karnesi online anketi kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini içermektedir. Yukarıdaki hususlara ek olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,                                

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerimin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, KVKK hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, TEPAV ile irtibata geçebilirim.

İşbu Açık Rıza kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

1. Adınız- soyadınız

2. E-posta adresiniz

3. Telefon numaranız

4. Temsilcisi olduğunuz kurumunuz ve göreviniz


1. Adınız Soyadınız? Lütfen yazınız.

2. Firma adı? Lütfen yazınız.

3. Firmanız hangi sektörde faaliyet göstermektedir? (Aşağıdakilerden birini seçiniz)

4. Firmanız hangi ilde bulunmaktadır? Lütfen seçiniz.

5. Üyesi olduğunuz Ticaret ve/veya Sanayi Odası hangisidir? (Birden çok Odaya üyeyseniz, en çok hizmet aldığınız Odayı işaretleyiniz)

6. Firmanızın kuruluş yılı nedir? Lütfen yazınız.

7. E-posta adresi? Lütfen yazınız.

8. İşletmenizde (kendiniz hariç) kaç çalışan vardır?

9. Bilgi teknolojisi, bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yayılması ve korunmasına yardımcı olan araçlara verilen isimdir ve yazılım, donanım, veri, ses iletişimi ve ağlar bileşimidir. Diğer bir ifadeyle, bilgi teknolojisi, bilgisayar alanında bir alt alandır ve bilgi işlem ile ilgili bütün işlemleri içerir (Donanım= bilgisayar, laptop, yazıcı vs.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi şirketinizdeki bilgi teknolojileri kaynaklarının yönetimini en doğru şekilde tanımlar?

10. Gelecekte bilgi teknolojileri kullanmayı düşünüyor musunuz?

11. Bilgi teknolojileri kullanmadığınızı/kullanmayı düşünmediğinizi belirttiniz. Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?

12. Bilgi teknolojileri kullanımının firmanızın performansına etkisini belirtiniz. (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

13. Firma olarak bilgi teknolojilerine ne derecede yatırım yapıyorsunuz?

14. Çalışanlarınıza bilgisayar sağlıyor musunuz?

15. İnternet bağlantınızı nasıl sağlıyorsunuz?

16. Aşağıdaki bilgi teknolojilerinden hangileri firmanızda kullanılmaktadır? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

17. Donanım: Sunucu, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar vb. bilgi teknolojileri araçlarıdır. Yazılım: Microsoft Office programları, muhasebe programları, çizim programları vb. gibi bir donanım aracılığı ile kullanılan programlardır. Son 12 ay boyunca yapılan donanım ve yazılım harcamalarınızı belirtir misiniz?

18. İşletmenizin yıllık müşteri sayısı hangi aralıkta yer almaktadır?

19. İşletmeniz satış sonrası hizmet desteği sunuyor mu?

20. Müşterilerinizle hangi kanallar aracılığıyla iletişim kuruyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

21. İşletmenizi tanıtmak için hangi dijital pazarlama araçlarını kullanıyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

22. Web sitenizi ne sıklıkla güncelliyorsunuz?

23. Mobil uygulamanızı ne sıklıkla güncelliyorsunuz?

24. İşletmenizde yıl içerisinde kaç farklı ürün/hizmet üretilmiştir/satılmıştır?

25. Aşağıdaki seçeneklerden hangileri işletmenizin müşterilerini tanımlamaktadır? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

26. Müşteri bilgilerinizi saklamak için hangi yöntemi kullanıyorsunuz?

27. Satışlarınız yurtiçi/yurtdışı dağılımı nedir? (Yüzdelik olarak belirtiniz)

28. Yurtiçi satışlarınızı hangi kanallardan gerçekleştiriyorsunuz? (Yüzdelik olarak belirtiniz)

29. Yurtiçi satış için hangi pazar yerlerini kullanıyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

30. Bu pazar yerlerini tek bir yerden yönetmek için entegratör (aracı) kullanıyor musunuz?

31. Yurtdışı satışlarını hangi kanallardan gerçekleştiriyorsunuz? (Yüzdelik olarak belirtiniz)

32. Yurtdışı satış için hangi pazar yerlerini kullanıyorsunuz? (Yüzdelik olarak belirtiniz)

33. Bu pazar yerlerini tek bir yerden yönetmek için entegratör (aracı) kullanıyor musunuz?

34. E-İhracatın faydalarından haberdar mısınız?

35. Aşağıdaki seçeneklerde bulunan işlemlerden hangileri şirketinizde bilgi teknolojileri yardımıyla yapılmaktadır? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

36. Önümüzdeki süreçte, işletme olarak hangi yönetim araçlarının dijitalleştirilmesine ağırlık vermeyi düşünüyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

37. İşletmeniz tedarikçiler ile hangi B2B platform üzerinden bağlantı kurmaktadır? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

38. İşletmenizin yıl içinde müşterilerden aldığı sipariş sayısı hangi aralıkta yer almaktadır?

39. İşletmeniz hangi ödeme alma yöntemlerini kullanmaktadır? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

40. Kart saklama sistemi kullanıyor musunuz?

41. Hangi kart saklama sistemini kullanıyorsunuz?

42. Müşterilerden ödeme alırken hangi Sanal Pos sistemlerini kullanıyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

43. İşletmeniz tedarikçilerinize hangi yöntemlerle ödeme yapmaktadır? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

44. İşletmeniz ödemelerini nasıl takip etmektedir? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

45. Tedarikçilerinize ödeme yaparken hangi Sanal Pos sistemlerini kullanıyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

46. Firmanızda bilgi teknolojileri ile ilgili operasyonlar (BT, bilgi sistemleri, e-ticaret, arşivleme vb.) alanından sorumlu kişi/kişiler var mı?

47. İşletmeniz organizasyonel açıdan yeni bilgi teknolojileri ve çözümlere ne kadar uyumlu?

48. Sizce çalışanlarınız gelişen bilgi teknolojilerine ne derece uyum sağlayabiliyorlar?

49. Aşağıdaki seçeneklerden hangileri üretim şeklinizi tanımlamaktadır? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

50. Üretim sürecinizi bilgi teknolojisi araçları ile izliyor musunuz?

51. Üretim süreci için özel bir çözüm kullanıyor musunuz?

52. Üretim alanında firmanızın ne oranda bilgi teknolojileri kullandığını düşünüyorsunuz?

53. İşletmenizde kullanılan bilgi teknolojilerini hazır mı alıyorsunuz? Yoksa siz mi üretiyorsunuz?

54. Bir firmanın yeni bir ürün veya üretim metodu geliştirme amacıyla yaptığı faaliyetlerin tümü Ar-Ge olarak tanımlanabilir. İşletmenizde Ar-Ge çalışması yürütüyor musunuz?

55. Ar-Ge yatırımlarınızın cironuza oranı ne kadar?

56. Stok planlamasında bilgi teknolojilerinden ne seviyede faydalanıyorsunuz?

57. Lojistik/Sevkiyat planlamasında bilgi teknolojilerinden ne seviyede faydalanıyorsunuz?

58. Tedarikçi seçimi konusunda bilgi teknolojilerinden ne seviyede faydalanıyorsunuz?

59. İşletmenizin yıl içerisindeki tedarikçi sayısı hangi aralıkta yer almaktadır?

60. İşletmenizin yıl içerisinde tedarikçilere verdiği sipariş sayısı hangi aralıkta yer almaktadır?

61. İşletmeniz ürün ve hizmetlerini müşterilere nasıl ulaştırmaktadır?

62. Aşağıdaki ifadelerden hangisi işletmenizi daha iyi tanımlar?

63. Şirketiniz yeni bir bilgi teknolojisine yatırım yapacak olsa, Güvenilirlik, Veri güvenliği, Maliyet, Mahremiyet vb. gibi unsurlar ne ölçüde önemli olurdu?

64. Firmanızda bilgi teknolojisi güvenlik sistemleri mevcut mu?

65. Siber güvenlik altyapınıza yatırım yapıyor musunuz?

66. Bilgi güvenliği ile ilgili aşağıdaki unsurlara yönelik kaygı derecenizi belirtir misiniz?

67. Firma olarak varlıklarınıza yönelik düzenlenebilecek herhangi bir siber saldırıya karşı farkındalığınız hangi seviyededir?

68. İşletmeniz veri gizliliği/güvenliği konusunda ne durumda?

69. Bilgi teknolojilerine uyum sağlama sürecinde hangi alanlarda desteğe ihtiyacınız olduğunu biliyor musunuz?

70. Bilgi teknolojilerine uyum sağlama sürecinde hangi alanlarda desteğe ihtiyacınız var? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

71. Bugüne kadar yaptığınız bilgi teknolojileri yatırımları için kamudan destek aldınız mı?

72. Aşağıdaki desteklerden hangilerini kullandığınızı belirtir misiniz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

73. İşinizde dijital teknolojileri kullanıyor musunuz?

74. Aşağıdaki dijital teknolojilerden hangilerini kullanıyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

75. Dijital teknolojilerin gelecekte sizi etkilemesini bekliyor musunuz?

76. Dijital teknolojilerden hangilerinin gelecekte sizi etkilemesini bekliyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

TEPAV-Mastercard KOBİ’lerin E-karnesi Anketini sonuçlandırdınız. Değerlendirmeleri E-karneniz sayfasında görmek için ilgili butona tıklayınız.